06 13660626          info@hemianopsiestichting.nl        

Wie zijn wij?

De HemianopsieStichting is opgericht door wetenschappelijke onderzoekers van het Radboud UMC te Nijmegen. Het doel van de HemianopsieStichting is om het visuele functioneren van personen met gezichtsveld defecten als gevolg van hersenbeschadiging (‘hemianopsie’) zoveel mogelijk te verbeteren en daarmee het welzijn van personen met deze defecten te bevorderen.

De onderzoekers zijn reeds in 1995 aan de Universiteit Utrecht gestart met experimenteel onderzoek naar de mogelijkheden van herstel van gezichtsveld stoornissen zoals hemianopsie door middel van visuele training. Sinds 2010 wordt dit onderzoek uitgevoerd in Nijmegen. De wetenschappelijke publicaties m.b.t. deze studies kunt u vinden op www.hemianopsie.nl.

De studies hebben geleid tot de ontwikkeling van de ‘visuele restitutie training’ en een training module waarmee men de restitutie training thuis kan uitvoeren: de “iBox” (lees verder: pagina Restitutie Training).

Dit betekent, dat de training zoals die door de HemianopsieStichting wordt aangeboden is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis die is opgedaan tijdens bovengenoemde studies, welke volgden op wetenschappelijk onderzoek dat eerder werd uitgevoerd in –onder andere- Duitsland. Een training bij de stichting is altijd gebaseerd op de meest recente kennis.

In de wetenschappelijke studies beperken we ons tot mensen met gezichtsveld defecten als gevolg van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), omdat beroerte verreweg de meest voorkomende oorzaak is van gezichtsveld defecten. Het is echter niet ondenkbaar dat de training ook effectief kan zijn in het geval van gezichtsveld defecten als gevolg van traumatisch hersenletsel.
Op deze website wordt uitleg gegeven over hemianopsie en andere gezichtsveld defecten, en over de behandelmogelijkheden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u graag naar onze onderzoeks-website: www.hemianopsie.nl

Enkele gegevens over de HemianopsieStichting:
⦁ De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
⦁ Het KvK nummer is 58099255
⦁ Het RSIN is 852873232

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: dr. A.V. van den Berg, biofysicus, Lochem
Secretaris: dr. K.V. Haak, neurowetenschapper, Nijmegen
Penningmeester: Prof. Dr. R.J.A. van Wezel, neurofysioloog, Utrecht

⦁ Het postadres van de stichting luidt: Doorninkstraat 26, 3815 NX Amersfoort.
⦁ Het bezoekadres van de stichting luidt: Ariane 50, 3824 MB Amersfoort
⦁ Telefoon: 06 13660626
⦁ E-mail: info@hemianopsiestichting.nl

De oprichter van de stichting en uitvoerder van de werkzaamheden (intakegesprekken, metingen, trainingen, begeleiding) is dr. D.P. (Douwe) Bergsma, neuropsycholoog van ‘Bergsma Hemianopsie Ondersteuning’, Amersfoort (KvK 70510636) en Postdoc researcher bij het Radboud UMC Nijmegen, afd. Cognitive Neuroscience.

 

Douwe Bergsma is in 1994 begonnen met het trainen van een eerste aantal personen met partiële cerebrale blindheid (een gezichtsveld defect na niet-aangeboren hersenletsel of NAH) in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De training werd in Duitsland reeds aangeboden als behandelmethode voor gezichtsveld defecten na NAH. Het was echter nog niet duidelijk wie baat zou hebben bij de training en wat de effecten van de training zijn voor de omvang van het defect maar vooral ook: wat zijn de baten van training voor activiteiten in het dagelijks leven? Deze vragen vormden de leidraad in het onderzoek dat Douwe Bergsma uitvoert sinds 1994.

Vanaf 1998 werd dit onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht, waarbij tussen 2005 en 2010 een promotie-traject werd afgelegd, hetgeen resulteerde in een promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 5 september 2011 (titel proefschrift: “Training-induced Visual Field Recovery in Chronic Stroke Patients” ISBN 978-90-8891-303-7). In deze studie werden personen getraind die een beroerte hebben gehad, aangezien beroerte verreweg de belangrijkste oorzaak is van gezichtsveld defecten. In de afgelopen 24 jaar is er veel kennis opgebouwd, op basis waarvan we nu vrij goed kunnen inschatten hoe het gezichtsveld zal veranderen door training. We schatten daarbij ook in wat de positieve effecten van die verandering zullen zijn voor activiteiten in het dagelijks leven. Denk daarbij aan lezen, botsingen met stilstaande of bewegende objecten/mensen vermijden, TV kijken, PC gebruik, objecten herkennen, overzicht etc.