06 13660626          info@hemianopsiestichting.nl        

Doneren

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. Gelukkig worden wij gesteund door verschillende donateurs.

Draagt u onze stichting ook een warm hart toe? Maak uw bijdrage dan over op rekeningnummer NL07INGB0008553160.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

U kunt desgewenst uw naam achterlaten zodat wij weten wie ons ondersteunt. Vul daarvoor het formulier in en druk op 'verzenden'.

hCaptcha