06 13660626          info@hemianopsiestichting.nl        

NIEUW ONDERZOEK VAN START!

De HemianopsieStichting is als uitvoerend centrum toegewezen aan een nieuwe studie die gaat starten bij het Radboud UMC te Nijmegen! Dat betekent dat de trainingen die nodig zijn voor de studie door de stichting worden verzorgd. Voor deze nieuw te starten studie zoeken we hemianopsie-patiënten,

  • Bij wie de hemianopsie een gevolg is van beroerte (hersenbloeding of herseninfarct)
  • met bij voorkeur een zogenaamde geïsoleerde hemianopsie (geen of minimale bijkomende stoornissen; post-thalamische schade in occipitale, occipitaal-temporale, occipitaal-parietale cortex of optische radiatie).
  • in de chronische fase: deelnemers kunnen pas aan de studie deelnemen zodra de beroerte minimaal 1 jaar oud is.
  • die kunnen voldoen aan de eis van minimaal 1 uur computertraining per dag, 5 dagen per week, 2 x 8 weken lang. Het uur mag worden opgedeeld in 2 of 3 sessies.
  • die aan de toelatingseisen van fMRI-onderzoek voldoen en geen bezwaar hebben om voorafgaand aan de training MRI-scans van in totaal ongeveer 2 uur te ondergaan (in Nijmegen).
  • die bereid zijn om voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de training een bezoek te brengen aan het Donders Instituut in Nijmegen en voorafgaand aan de training een bezoek aan Ede.

De voor de studie benodigde gezichtsveldmetingen zijn inmiddels volledig geautomatiseerd en we zullen voor de studie niet meer gebruik maken van de iBox, maar van een VR-bril met ingebouwde IR-camera voor oogfixatie-controle. Dit zal het gebruiksgemak sterk verbeteren: men kan immers zelf de favoriete houding en plek uitkiezen om de training uit te voeren.

Bovenstaande voorwaarden betekenen dat

  • patiënten die onlangs een beroerte hebben gehad moeten wachten tot de beroerte 1 jaar oud is voordat men de training kan volgen. Als er snel verbetering is gewenst, dan blijft de bestaande en beproefde methode met de iBox beschikbaar.
  • de training kosteloos kan worden gevolgd. U krijgt daarnaast na afloop een kleine vergoeding van uw reiskosten.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze studie, eventueel met wachttijd, dan kunt u dat kenbaar maken door naar de website “hemianopsie.nl” te navigeren en op die website het Aanmeldformulier in te vullen. U zult dan worden uitgenodigd voor een screening bij de HemianopsieStichting in Ede. Mocht u geschikt zijn voor deelname en wilt u nog steeds deelnemen dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en zult u een uitnodiging ontvangen zodra u kunt starten met uw deelname aan de studie.