06 13660626          info@hemianopsiestichting.nl        

Onze trainingsmethode

De HemianopsieStichting biedt de mogelijkheid om de bovengenoemde restitutie training te volgen.
De restitutie-methode houdt in dat er wordt geoefend in het detecteren van visuele eenheden (zgn. ‘stimuli’) die worden aangeboden in het gezichtsveld defect. Om dit te kunnen doen, is het van belang dat de ogen op een centraal punt gericht zijn en niet worden bewogen naar de aangeboden ‘stimulus’. Indien u ooit een gezichtsveld meting (‘perimetrie’) heeft ondergaan zult u dit herkennen: ook bij een dergelijke meting mag men de ogen niet van het centrale punt afhalen. Zowel bij de meting als bij de training moet men de stimulus dus detecteren ‘vanuit de ooghoeken’. U wordt daardoor aangemoedigd om zoveel mogelijk de visuele aandacht te verplaatsen in de richting van het defecte gezichtsveld en met name naar het grensgebied tussen het gezonde en het defecte deel. Rond dit grensgebied is het over het algemeen mogelijk de visuele functie te verbeteren. Dit betekent dat het mogelijk is dat men na training iets kan waarnemen in een stukje gezichtsveld dat voorafgaand aan training ‘blind’ was. Het is ook mogelijk dat er al iets in een stukje aangedaan gezichtsveld kon worden waargenomen (bv ‘licht’) maar dat men na training beter kan waarnemen wat er te zien is (bv ‘vorm’ en ‘kleur’).

Een essentieel aspect van de training betreft dus het verplaatsen van de visuele aandacht naar het aangedane gezichtsveld. Hoe verlegt men de visuele aandacht? Dit is een vaardigheid waarover mensen beschikken. Een voorbeeld: u bevindt zich in een groep mensen op een verjaardagsfeestje. U wilt graag weten wanneer een bepaald persoon de ruimte verlaat, zonder dat u wilt dat iemand door heeft dat u dat die persoon in de gaten houdt. De oplossing is dat u uw ogen niet op die betreffende persoon richt, doch op een neutraal punt. Ondertussen houdt u ‘uit uw ooghoeken’ in de gaten wanneer de persoon vertrekt. Dit doet u door uw aandacht opzij te verplaatsen (naar waar de persoon zich bevindt). Dit mechanisme passen we ook toe bij de training.

 

DE TRAINING-MODULE “iBox”

De training wordt uitgevoerd met behulp van een computer-programma. We hebben hiervoor de training-module ‘iBox’ ontwikkeld, waarin de benodigde onderdelen voor de training zijn geplaatst: computer, beeldscherm, toetsenbord, muis en camera. De ‘iBox’ wordt door ons bij u thuis geplaatst en voor de duur van 6 maanden aan u ter beschikking gesteld. Tijdens deze periode zullen uw trainingsresultaten regelmatig worden geanalyseerd. Eventueel kan de training tussentijds worden aangepast, indien de resultaten de verwachtingen overstijgen.

Bij het thuis plaatsen van de “iBox” ontvangt u tevens de trainings instructie en zal worden geoefend met het programma, die overigens lijkt op de methode om de vorm van het gezichtsveld op te meten: perimetrie.

Dat betekent dat u tijdens de training op een vaste afstand vanaf een beeldscherm moet zitten, dat u naar een fixatiepunt op het scherm moet kijken, terwijl u aangeeft of u een visuele stimulus kunt waarnemen die ergens in uw gezichtsveld wordt gepresenteerd. Een nieuw onderdeel van de training is het gebruik van een oogbeweging controle systeem. Dit systeem houdt in de gaten of en hoe goed u in staat bent om tijdens de training de ogen op het centrale fixatiepunt gericht te houden. In het geval dat u onbedoeld en onbewust de ogen verplaatst, wordt de aangeboden stimulus ‘bewaard’ en aan het eind van de trainingsessie toegevoegd. Een trainingsessie kan daarom 9 minuten duren, maar bijvoorbeeld ook 14 minuten indien er veel stimuli moeten worden herhaald binnen de sessie. En uiteraard is daardoor alles tussen 9 en 14 minuten ook mogelijk.

Het voordeel van thuistrainen is dat men veel kan trainen in relatief korte tijd. Dat is handig, omdat de training intensief moet worden uitgevoerd om tot verbetering te kunnen komen. U bepaalt uiteindelijk natuurlijk zelf hoeveel u traint, doch ons advies is om 5 dagen per week, dagelijks 1 uur te trainen. Uit ons onderzoek blijkt, dat dit voor vrijwel iedereen haalbaar is. Bij de start van de trainingsperiode treedt altijd een gewenningsperiode op aan de trainingstaak, hetgeen voor iedereen een verschillende hoeveelheid tijd kost. Sommigen hebben aan de instructie genoeg, anderen moeten eerst enkele dagen wennen. Echter: ook tijdens deze gewenningsperiode worden de hersens reeds getraind.

 

De iBox wordt vervoerd…

…op zijn plaats gezet…

 

…en in werking gesteld.

 

TARIEVEN

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt het tarief voor de restitutietraining €2250,-. Hiervoor krijgt u minimaal 6 maanden lang de beschikking over de trainingmodule "iBox", waarmee u de restituteitraining thuis kunt uitvoeren.

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt het tarief voor een intakegesprek en een gezichtsveldmeting €85,-. Mocht u na het gesprek en de meting besluiten om de restitutietraining te gaan volgen, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op het tarief voor de training.

 

 

 

Hemianopsie

Wat is er aan te doen?

Lees verder

Onze trainingsmethode

Lees verder

Aanmelden voor training

Lees verder